Misstänkt människohandel på Åland.

Blev efter jag hade följt fredagen öppna presskonferens på polishuset om krögarparet nyfiken på vad hela historien handlade om. Med google till hjälp ville jag sätta ihop alla rubriker och utspel till en kronologisk ordnad text för att få rättsida på vad som egentligen har hänt. För det är många inblandade i det här. Ålands polis, Centralkriminalpolisen i Åbo, gränsbevakningen, Arbetarskyddsmyndigheten, vänner till krögarparet. En historia som hade sin början för flera år sedan.

Tydligen skulle de första misstankarna om mäniskohandel skapas redan under en kontroll av Arbetarskyddsmyndigheten under 2009. I debatten är det människohandel som i sexhandel som tar upp mest utrymme. Även om rapporter som Den Nationella människohandelsrappotörens rapport 2010, ger en djupare blick hur det ser ut i Finland.  I augusti 2011 genomförde arbetarskyddet och Regionalförvaltningsverket en granskning och fann olagliga löne- och arbetstidstillämpningar. Under 2011 började också centralpolisen och gränsbevakningen enligt uppgift övervakningen av krögarparets företag. Företagarna på Åland,

Under hela april år verkar människohandel varit ett hett ämne. Gränsbevakare går kurser i att känna igen och hantera det. Lag- och kulturutskottet larmar också om att det förekommer människohandel på Åland. I ett betänkande om Europarådets konvention om beskämpande av mäniskohandel från den 27 mars går det bla. att läsa:

”Enligt vad utskottet fått erfara förekommer det ibland att utländsk långväga arbetskraft blir i total beroendeställning i förhållande till sin arbetsgivare”

Du kan läsa hela betänkandet här. 

I de efterföljande dagarna så rapporterar Ålands radio att Arbetarskyddets granskningar så kommer det fram att de också misstänker att det förekommer människohandel. Ålandstidningen, Nya Åland Ålands Radio

Den 16 maj kan Ålandstidningen, Nya Åland och Ålands Radio Raportera att Centralkriminalpolisen i Åbo tillsammans med gränsvbevakningen har startat en utredning om människohandel på Åland. Det misstänkta företaget ska vara i hotell och resturangbranchen. Ålandstidningen, Nya Åland, Ålands Radio

I samband med ett annat fall av misstänkt människohandel på åland säger poliskommisarie Nina Karapuu på centralkriminalpolisen till Yle.

“To an extent, it’s no wonder that more such cases happen there,”

YLE,

Sent på kvällen den 29 maj gör polis från åland tillsammans med Centralkriminalpolisen och gränsbevakningen en razzia mot Wirrans och Godby Hotell. De två personer som är ägare anhålls misstänkta för människohandel. Dessa kommer senare kallas ”krögarparet” i nyhetsmedia. Totalt är det nio personer som skulle vara utsatta för människohandel. Dagen efter tar juristen Marcus Mårtar på uppdrag av mannen i krögarparet kontakt med de anställda med uppdraget att erbjuda betala flygbiljetter tillbaka till deras hemland. Till ålands radio motiverar kriminalkomisarie Nina Karapuu orsaken till ingripandet.

Det var betydligt värre än vi trott, därför anhölls det misstänkta paret

Vidare uppger hon att misstänkta offer har sökt hjälp på motagningscentralen i Joutseno. De anställda ska ha tvingats arbeta 12 till 14 timmar med alldeles för låg län. Till nyhetsmedia ges också summan 770.000 euro som ska vara innestående löner.  Ålandstidningen, Nya Åland, Ålands Radio

Den 1 juni häktas krögarparet på sannolika skäll misstänkta för människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Åtal ska väckas senast den 31 juli. Förvararen Marcus Mårtar säger till nya åland att de nekar till anklagelserna. Mårtar passar också på att bestrida uppgifterna att anställda har sökt hjälp vid motagningcentralen i Joultseno. Rättegången  Nya Åland1, Nya Åland2, Ålands Radio1, Ålands Radio2.

Den 7 juni återvänder fem av de misstänkta offren tillbaka till sitt hemland. Samma dag så anmäls också Marcus Mårtar för peninigatvätt av polismästare Teijo Ristola, i samband med att han erbjöd sig betala flygbiljetterna till krögarparets anställda. Detta innebär att han inte längre kan företräda mannen och han ersätts av Bert Häggblom. Ett par dagar senare anmäler Mårtar i sin tur polismästaren för misstanke till missbruk av tjänsteställning. Bert Häggblom säger till Ålands Radio att agerandet såhär långt är märkligt. Han förutspår också att:

”Det kommer nog att komma fram flera konstigheter i det här fallet. Det blir justitieombudsmannen som får reda ut om myndigheterna har gjort något fel”

Ålandstidningen, Nya Åland, Ålands Radio1, Ålands radio 2.

Samma dag framträder sonen till krögarparet i Nya Åland och lyfter fram att han bara får träffa en föräldern vilket han anser strider mot barnkonventionen. Han får också medhåll av Ulla Rindler-Wrede, Barnombudsman på Landskapsregeringen. Nya Åland 

När krögarparet den 14 juni omhäktas för den första gången ersätts försvararen Bert Häggblom av Lena Laitinen. Orsaken till bytet är att Häggblom arbetar på samma juristbyrå som Mortar och därmed hamnade i jävsposition. Laitinen säger till Nya Åland att hon anser att tingsrätten felrubriserar brottet och skulle vilja ha brottsmisstanken till brott mot arbetslagen. Besöksförbudets lättas nu också upp så att parets minderåriga barn som för tillfället bor hos en släkting i england får besöka sina föräldrar. Nya Åland1, Nya Åland2 

Hotellchefen Tapo Danerlund på Godby hotell som ägs av krögarparet har inte hört några klagomål från de anställda. Nya Ålands reporter får också chans att prata med en av de tre av de kvarvarande anställda som misstänks vara offer för människohandel. Denne förnekar också att de skulle vara offer för människohandel. Nya Åland,

På lokaltidningarnas ledarplatser kritiserar både Niklas Lampi och Jonas Bladh Centralkrimnalpolisens hanterade av förundersökningen. Speciellt hur de har hanterat de brottsmisstäktas barn.

”ALLT TYDER på att barnperspektivet varit frånvarande när CKP-utredarna rullat fram.”

konstaterar Niklas Lampi. Ålandstidningen ledare,

Det har också framförts misstankar att rasism ska ha inverkat på hanteringen av krögarparet. Det påstår i varje fall signaturen ”vänner av rättvisa” som ska vara bekanta med krögarparet på insändarplats i Nya Åland Nya Åland Insändare,

Ett mess till nya ålands messsida sammanfattar vad besvikelsen går ut på

Nog är det något ”som gått över styr” nu i ärendet med krögarparet. Krim.kommissarien skickar smilisar, polismästaren hotar hotellchefen då han vill se husrannsakan och krim.kommissarien kallar ärendet såpopera och så tror de att den minderåriga sonen kan undanröja bevis om han träffar sina föräldrar. Nog kommer JO och Do att ha fullt upp med att utreda myndighetsutövningen i detta fall. Suckaren.

Nya Ålands Messaspalt

Den 28 juni omhäktas krögarparet för den andra gången. Tingsrätten motiverar omhäktningen med att ett frisläppande skulle förhindra eller försvåra den pågående förundersökningen. Nya Åland,

Den 12 Juli omhäktas krögarparet igen. Med samma motivering som förra gången. Nya Åland,

Den 17 juli skriver Jonas Bladh på ledarplats i tidningen Nya Åland om turerna i förundersökningen. Där han konstaterar att misstroendet och missnöjet med polisens hantering av ärendet är stort. Förklaringen till detta ska vara bristen på information från polisen och Centralkriminalpolisen. Som exempel lyfter han fram att Kriminalinspektör Nina Karapuu inte svarat på Nya Ålands frågor. Även om han kan förlåta det så kräver han ändå svar från CKP och polismästare Teijo Ristola. Nya Åland 

På förmiddagen fredagen den 20 juni håller Polisen på Åland en öppen presskonferens. Där polismästaren får ta emot en hel del kritik. Vidare utrycktes det besvikelse att ingen från Centralkrimnalpolisen närvarade för att svara på frågor. De svaren som han kan ge är att förundersökningen är så gott som klar. Som enligt polismästarens skulle vara klart till 90- 95 procent. Han kan också berätta att den lön som krögarparet låtit bli att betla nu uppskattas till 1.500.000 euro. (vilket är mer än en fördubbling från den tidigare siffran).

Vid fyratiden på fredagen släpps oväntat krögarparet från häktet. I skrivande stund är motiveringen till det oklart. Inget åtal har ännu väckts. Ålandstidningen, Nya Åland

På dagen efter att krögarparet släpps från häktet kommer det första (?) blogginlägget om fallet. Det skrivs av Ålands framtids Eriks Schuetten. Han lyfter fram att CKPs agerande kan bryta mot flera regler och både mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vidare konstaterar han att gårdagens presskonferens var en flopp och går vidare och föreslår att polismästaren ska avgå självmant. Hyllar Nya Ålands rapportering av förundersökningen och är besviken på den ”blinda tilltro” som finns till polisen. Blogg.

Vad är grejen?

Kritiker av centralkriminalpolisens hanterande av barnen lyfter fram den 9 artikeln i FNs barnkovention som säger att barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot deras vilja och att om så är fallet är rätt att träffa dem regelbundet. Såvida inte barnet lider skada av att träffa föräldarna. I det här fallet gäller det den 15-årig sonen som inte fick träffa sin pappa. Barnkonventionen

Kritik har också riktats emot Polismästarens anmällan emot juristen Mårtar som i början företräde en av misstänkta. Allmälan ska vara ett sätt för att få bort Mårtar från rättsalen. Vad som skulle vara orsaken till att polismästaren skulle vilja få bort honom är dock oklart.

Vid anhållan av krögarparet i slutet av maj säger Centralkriminalpolisen att delar av de anställda har sökt hjälp på Joutseno. Problemet är att tre av de anställda har valt att stanna och fem har rest hem (8 av de 9 misstänkta offren). I varje fall nya åland undrar om Joutseno över huvud taget har varit inkopplat.

Slutord

I förlägningen undrar jag om inte centralkriminalpolisens hårda linje mot krögarparet är resultatet av en lång kraftsamling emot mäniskohandel. Från vad jag kan se är det engagemang som byggts upp från polis, gränsbevakning och politiker emot människohandel som mynnar ut den här förundersökningen mot krögarparet. Att fallen av människohandel som finska myndigheter behandlade fördbubblades varje år sedan 2009 är talande (från 5 till 10 till 21 under 2011). Vi har en engagerad polis, som dessvärre verkar vara så förhärdade att de ser barn som misstänkta medlöpare till sina brottsmisstänkta föräldrar. Kanske med rätta, kanske inte. Men alla kan se tragiken i att mänskliga rättigheter spelas ut mot varandra. Ett barns rätt att träffa sina föräldrar mot ett misstänkt offers rätt att skyddas från påtryckningar från en misstänkt gärningsman. En situation som jag defenitivt inte vill höra talas om igen.

Annonser
Det här inlägget postades i Nyheter och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Misstänkt människohandel på Åland.

  1. Rune Söderlund skriver:

    Du har fått till en bra sammanfattning av detta tragiska fall som i sin förlängning kan få oanade effekter. Bankerna har på, förmodligen, Nina Karapuus begäran strypt företagets bankkonton och om inget snart händer kommer krögarparets livsdröm att kvävas ihjäl och CKP har vunnit matchen. I kommande tidningar och då speciellt Nyan kommer du att få läsa skräckexempel på när maktberusningen når sådana oanade höjder att CKP får för sig att man kan gå på vatten.. Att skjuta först och fråga sedan användes framgångsrikt i Toombstone 1882 när Karapuus förlaga Wyatt Earp sköt bröderna Clanton först och kollade upp eventuell brottslighet efteråt. Jag personligen vill att utredningsledaren på CKP tar på sig ansvaret för bankåtgärderna. Om krögarparet fälls ristas två skåror i kolven, i annat fall skall i alla fall några huvuden på CKP rulla. Risken att Ristola skulle bli kvar som polischef på Åland, bedömer jag som minimala, han blir förmodligen den första som kliver upp på schavotten när sluträkningen kommer.
    Vänliga hälsningar
    Rune Söderlund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s